TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych jest metodą terapii umożliwiającą dzieciom zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu. Owa terapia obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę.

Czym jest trening umiejętności społecznych i jakie ma cele?

Trening umiejętności społecznych polega na zorganizowaniu warsztatów, związanych z funkcjonowaniem społecznym dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykonują na polecenie osoby prowadzącej różne ćwiczenia, mające na celu poprawę ich funkcjonowania społecznego, zwłaszcza funkcjonowania w grupie. TUS ma na celu również naukę rozpoznawania, kontrolowania oraz uświadamiania sobie swoich emocji, w odniesieniu do konkretnych sytuacji społecznych, np. sytuacji krytyki lub ekspozycji społecznej (np. występu publicznego). 

Jak przebiega trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych ma postać grupowych warsztatów.  Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach. Każde zajęcie prowadzi odpowiednio przeszkolony terapeuta oraz jego asystent. Trener wita uczestników, przedstawia cele spotkania oraz prowadzi poszczególne ćwiczenia. Mają one postać scenek lub wyobrażania sobie konkretnych sytuacji. Po każdym ćwiczeniu ma miejsce rozmowa na temat emocji: każdy z uczestników ma za zadanie opowiedzieć, jak czuł się podczas ćwiczenia, jakie emocje w nim zostały. Po zakończonych zajęciach prowadzący podsumowuje je oraz pyta uczestników o ich wrażenia.

Jakie umiejętności wytrenujemy w czasie zajęć? Będą to przed wszystkim:

  • Zdolność rozpoznawania, nazywania oraz uświadamiania sobie własnych emocji;
  • Umiejętność prowadzenia rozmowy, brania udziału w dyskusji;
  • Wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny oraz przyjmowanie krytyki;
  • Radzenie sobie ze stresem oraz różnymi emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi;
  • Praca w grupie, współdziałanie;
  • Umiejętność słuchania innych;
  • Asertywne odmawianie;
  • Rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność prowadzenia mediacji;
  • Zdolność empatii, czyli wczuwanie się w stan emocjonalny drugiego człowieka.

Trening umiejętności społecznych to znana i ceniona metoda terapeutyczna. Ze względu na różnorodność celów, ale i mnogość pozytywnych skutków, warto przynajmniej raz w życiu wziąć w nim udział.

Takie warsztaty są jednak szczególnie dedykowane dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, w tym dzieciom z ADHD, osobom ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera oraz autyzmem, osobom ze zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi (np. fobią społeczną), schizofrenią czy depresją.