SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (SUO) to zajęcia, terapia  dla dzieci i dorosłych świadczone przez specjalistów. Są to zajęcia dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, problemami emocjonalnymi, lękami, schizofrenią, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

O Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze wnioskuje się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie Gminy, w której mieszka dziecko z rodziną/opiekunem prawnym: