NASZ ZESPÓŁ

Oligofrenopedagog, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, terapii pedagogicznej, diagnozy funkcjonalnej, integracji sensorycznej, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz terapii jedzenia, terapeuta z zakresu treningu umiejętności społecznych, ukończony kurs do komunikacji AAC - Makaton.
Anna Żukowska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej oraz terapią ręki.
Oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta zaburzeń motoryki małej, terapeuta TUS, specjalista ds. rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem. W swojej pracy jestem wymagająca, konsekwentna, ale zawsze uśmiechnięta i życzliwa.
Agnieszka Pietrek
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej oraz terapią ręki.
Diagnosta i terapeuta SI, socjoterapeuta, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, instruktor jogi. Uwielbiam wyzwania i górskie wyprawy. Moje motto: Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją by spróbować
Edyta Jakubowska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.
Magister fizjoterapii z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Specjalista do spraw ortopedii.
Katarzyna Osiadły
W "Promyku Nadziei" zajmuję się fizjoterapią dzieci.
Pedagog specjalny, pedagog w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta Integracji sensorycznej.
Bożena Kucharska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej, terapią ręki.
Pedagog specjalny, w zakresie terapii pedagogicznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog. Praca z dziećmi to moja pasja, lubię patrzeć na ich postęp w samodzielności oraz nabywanie nowych umiejętności.
Monika Banasiak
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią pedagogiczną, terapią ręki.
Surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. Amatorka górskich wędrówek i wycieczek rowerowych, uwielbia kuchnię śródziemnomorską i ruch na świeżym powietrzu.
Magdalena Gorczyca
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią logopedyczną, terapią surdologopedyczną.
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.
Monika Sokołowska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej.
Pedagog w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, logopedia i neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, pedagog w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta miofunkcjonalny. Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Małgorzata Szczerban
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią logopedyczną.
Terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, ukończyłam pedagogikę  opiekuńczo- wychowawczą i terapia pedagogiczną, pedagogikę  wczesnoszkolną  i przedszkolną z neurodydaktyką. Posiadam ukończony kurs Sali Doświadczania Świata- Terapia Snoezelen.
Anna Peklicz
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej.
Psycholog, terapeuta treningu umiejętności społecznych oraz oligofrenopedagog. W pracy z rodzicami skupiam się na zwiększaniu ich kompetencji wychowawczych oraz na szeroko pojętej psychoedukacji, dzięki której rodzic może każdego dnia wspierać dziecko w pokonywaniu trudności. Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i zachowaniem swojego dziecka lub chcą zasięgnąć wiedzy w tym obszarze.
Marta Ziemnik
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią psychologiczną, prowadzę trening umiejętności społecznych
Ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjnej oraz edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Terapeuta integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania dziecka, pedagog specjalny, logopeda, oligofrenopedagog. Terapeuta ręki oraz treningu umiejętności społecznych. Certyfikaty z terapii wybiórczości pokarmowej, elektrostymulacji w logopedii oraz sensoplastyki.
Agnieszka Zientala-Skupińska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej oraz terapią ręki.
Pomoc dzieciom daje mi wiele satysfakcji i radości a praca jest moją pasją. W swojej pracy łączę zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Oligofrenopedagog, posiadam kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Certyfikowany terapeuta wybiórczości pokarmowej o podłożu sensoryczno – motorycznym, terapeuta zaburzeń motoryki małej, terapeuta TUS oraz trener grafomotoryki.
Marta Czajka
W "Promyku Nadziei" zajmuję się diagnozą i terapią integracji sensorycznej oraz terapią jedzenia.
Terapeuta HEG, EEG-biofeedback. Moja sentencja: "Gdy brakuje słów - zostaje empatia".
Dariusz Radziejewski
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią EEG-biofeedback.
Pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta SI. Praca to moja pasja. Każde dziecko jest wyjątkowe, niepowtarzalne - staram się wejść w jego świat, poznać i zrozumieć indywidualne potrzeby oraz z radością towarzyszyć w rozwoju.
Ewelina Krakowska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.
Pedagog w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta: pedagogiczny, integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki. Praca z dziećmi daje mi wiele radości.
Janusz Karcz
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej.
Terapeuta zajęciowy, felinoterapeuta, terapeuta ręki, certyfikowany trener marki Sensoplastyka®. Pracuję zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.
Kinga Tokarczyk-Rysz
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią ręki, terapią zajęciową z dorosłymi.
Terapeuta HEG, EEG-biofeedback.
Kamila Kucharska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią EEG-biofeedback.
Psycholog, pedagog w zakresie terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.
Magdalena Drozdowska
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią psychologiczną, prowadzę trening umiejętności społecznych.
Fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagana rozwoju dzieci z autyzmem, trener komunikacji alternatywnej. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim intuicją oraz wnikliwą obserwacją dziecka co w połączeniu ze zdobytym doświadczeniem i wiedzą prowadzi mnie do osiągnięcia celu.
Magdalena Madejczyk
 W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią integracji sensorycznej.
Pedagog specjalny, pedagog w zakresie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog oraz logopeda. Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej z terapią.
Małgorzata Stoklos
W "Promyku Nadziei" zajmuję się terapią logopedyczną.
Fizjoterapeuta pediatryczny, ukończyłam kurs PNF.
Olimpia Gawrecka
W "Promyku Nadziei" zajmuję się fizjoterapią