ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TERAPII

Źródła finansowania terapii:

– prowadzimy terapię w ramach SUO – specjalistyczne usługi opiekuńcze,

– w ramach programów Unijnych – „Recepta na uśmiech 4”  

– w ramach usług prywatnych,

– zlecanych przez przedszkola jako WWR,

– zlecane przez przedszkola i szkoły jako zajęcia rewalidacyjne.