SZKOLENIA

Nasza oferta szkoleń skierowana jest do nauczycieli, opiekunów oraz kadry pedagogicznej, którzy pracują z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi, w tym dziećmi ze spektrum autyzmu. Oferujemy szereg różnorodnych warsztatów i szkoleń, które pozwolą rozwinąć umiejętności pracy z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi na różnych poziomach: od żłobka, przez przedszkole, edukację wczesnoszkolną, klasy IV-VIII aż po szkołę ponadpodstawową. Tematy szkoleń obejmują między innymi: planowanie i organizowanie terapii w oparciu o diagnozę funkcjonalną, praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zagadnienia związane z DSM-V i objawami autyzmu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i wyboru szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebom i zainteresowaniom.

Zapoznaj się z tematami prowadzonych przez nas szkoleń: