TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

KIEDY DO NEUROLOGOPEDY DZIECIĘCEGO?
• kiedy dziecko ma trudności ze ssaniem piersi lub butelki,
• przyjmowaniem pokarmów;
• kiedy dziecko 6-miesięczne nie gaworzy;
• kiedy dziecko roczne nie podejmuje prób naśladowania odgłosów, nie wypowiada prostych wyrazów „mama”, „tata”;
• kiedy dziecko 2-3 letnie komunikuje się tylko za pomocą gestów i pojedynczych dźwięków;
• kiedy mowa dziecka nie jest zrozumiała dla otoczenia;
• kiedy dziecko ma trudności w komunikacji

 
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA DZIECKA

Terapia opiera się na cyklu cotygodniowych spotkań trwających 60 min każde. Podczas terapii realizowane są cele wynikające z diagnozy dziecka, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych.
W trakcie zajęć terapeutycznych staramy się podążać za dzieckiem, dostosowując zadania do jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i gotowości działania. Wykorzystujemy elementy wielu metod, by zajęcia były atrakcyjne, interesujące i efektywne, by przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze.