FIZJOTERAPIA

Głównym celem fizjoterapii prowadzonej w naszych gabinetach  to utrzymanie, poprawa lub uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie oraz poprawa czynnościowa układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego, a także przystosowanie osób trwale niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego życia. W fizjoterapii konieczna jest współpraca terapeuty z pacjentem ,  często także z jego opiekunami oraz z lekarzem i innymi pracownikami opieki zdrowotnej.

Fizjoterapia dla dzieci

Fizjoterapia może być też sposobem na problemy zdrowotne u dzieci – nawet niemowląt. Rodzice malucha mogą rozważyć wizytę u fizjoterapeuty, jeżeli widzą u niego wady postawy, problemy z koordynacją i równowagą ciała lub nieprawidłowe napięcie mięśniowe (zbyt słabe lub nadmierne). Fizjoterapia może też pomóc w terapii dziecka po nieprawidłowym porodzie i doznanych urazach ortopedycznych.